T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 168.000 14,95 336.000 19,90
C1 20.000 1,78 40.000 2,37
E 30.000 2,67 30.000 1,78
Grzegorz Zwoliński A2 168.000 14,95 336.000 19,90
C2 20.000 1,78 40.000 2,37
E 30.000 2,67 30.000 1,78
Radosław Łapczyński A3 168.000 14,95 336.000 19,90
C3 20.000 1,78 40.000 2,37
E 30.000 2,67 30.000 1,78
Tech Invest Group S.A. B 166.816 14,84 166.816 9,88
Fundusze Inwestycyjne Trigon TFI S.A. B 97.400 8,66 97.400 5,77
Pozostali B i D 205.884 18,32 205.884 12,20
Razem 1.124.100 100,00 1.688.100 100,00