T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 168.000 14,46 336.000 19,47
C1 20.000 1,72 40.000 2,32
E 30.000 2,58 30.000 1,74
Grzegorz Zwoliński A2 168.000 14,46 336.000 19,47
C2 20.000 1,72 40.000 2,32
E 30.000 2,58 30.000 1,74
Radosław Łapczyński A3 168.000 14,46 336.000 19,47
C3 20.000 1,72 40.000 2,32
E 30.000 2,58 30.000 1,74
Tech Invest Group S.A. B 166.816 14,36 166.816 9,66
Pozostali B, D, F 341.173 29,36 341.173 19,77
Razem 1.161.989 100,00 1.725.989 100,00