T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 168.000 14,4580 336.000 19,4671
C1 20.000 1,7212 40.000 2,3175
E 67 0,0058 67 0,0039
Grzegorz Zwoliński A2 168.000 14,4580 336.000 19,4671
C2 20.000 1,7212 40.000 2,3175
E 67 0,0058 67 0,0039
Radosław Łapczyński A3 168.000 14,4580 336.000 19,4671
C3 20.000 1,7212 40.000 2,3175
E 67 0,0058 67 0,0039
F 660 0,0568 660 0,0382
Pozostali B, D, E, F 597.128 51,3884 597.128 34,5963
Razem 1.161.989 100,00 1.725.989 100,00

 
 
EnglishSpanish