T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 168.000 15,25 336.000 19,13
C1 50.000 4,54 100.000 5,69
Grzegorz Zwoliński A2 168.000 15,25 336.000 19,13
C2 50.000 4,54 100.000 5,69
Radosław Łapczyński A3 168.000 15,25 336.000 19,13
C3 50.000 4,54 100.000 5,69
Tech Invest Group S.A. B 166.816 15,14 166.816 9,50
Fundusze Inwestycyjne Trigon TFI S.A. B 97.400 8,84 97.400 5,55
Fundusze Inwestycyjne TFI PZU S.A. B 88.000 7,99 88.000 5,01
Pozostali B 95.784 8,69 95.784 5,45
Razem 1.102.000 100,00 1.756.000 100,00