T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 135.000 188.067 11,3607 15,8265 270.000 323.067 16,9459 20,2765
E 67 0,0056 67 0,0042
I 31.000 2,6088 31.000 1,9456
J 22.000 1,8514 22.000 1,3808
Grzegorz Zwoliński A2 135.000 188.067 11,3607 15,8265 270.000 323.067 16,9459 20,2765
E 67 0,0056 67 0,0042
I 31.000 2,6088 31.000 1,9456
J 22.000 1,8514 22.000 1,3808
Radosław Łapczyński A3 135.000 188.727 11,3607 15,8820 270.000 323.727 16,9459 20,3180
E 67 0,0056 67 0,0042
F 660 0,0555 660 0,0414
I 31.000 2,6088 31.000 1,9456
J 22.000 1,8514 22.000 1,3808
Pozostali B, D, E, F, G 623.444 52,4650 623.444 39,1290
Razem 1.188.305 100,00 1.593.305 100,00

 
 
EnglishSpanish