T-Bull

Menu

Projekty współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich:

belka2

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych – platformy G-CAMP”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu  jest stworzenie innowacyjnego narzędzia w postaci platformy G-CAMP (Game Content and Animation Managament). Platforma G-CAMP będzie kompleksowym rozwiązaniem wspierającym game deweloperów zapewniająca narzędzie do szybkiego i kompleksowego prototypowania gier. W wyniku prac badawczych T-Bull znacząco usprawni proces tworzenia gier mobilnych typu multiplayer.

Efektem projektu będzie stworzenie platformy G-CAMP, tj. platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.

Wartość projektu: 6 229 518,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 316 492,70 PLN