T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 135.000 188.067 11,3607 15,8265 270.000 323.067 16,9459 20,2765
A1 33.000 2,7771 33.000 2,0712
C1 20.000 1,6831 20.000 1,2553
E 67 0,0056 67 0,0042
Grzegorz Zwoliński A2 135.000 188.067 11,3607 15,8265 270.000 323.067 16,9459 20,2765
A2 33.000 2,7771 33.000 2,0712
C2 20.000 1,6831 20.000 1,2553
E 67 0,0056 67 0,0042
Radosław Łapczyński A3 135.000 188.727 11,3607 15,8820 270.000 323.727 16,9459 20,3180
A3 33.000 2,7771 33.000 2,0712
C3 20.000 1,6831 20.000 1,2553
E 67 0,0056 67 0,0042
F 660 0,0555 660 0,0414
Pozostali B, D, E, F, G 623.444 52,4650 623.444 39,1290
Razem 1.188.305 100,00 1.593.305 100,00

 
 
EnglishSpanish