T-Bull

Menu

Akcjonariat

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Damian Fijałkowski A1 168.000 14,46 336.000 19,47
C1 20.000 1,72 40.000 2,32
E 6.667 0,57 6.667 0,39
Grzegorz Zwoliński A2 168.000 14,46 336.000 19,47
C2 20.000 1,72 40.000 2,32
E 6.667 0,57 6.667 0,39
Radosław Łapczyński A3 168.000 14,46 336.000 19,47
C3 20.000 1,72 40.000 2,32
E 6.667 0,57 6.667 0,39
F 660 0,06 660 0,04
Pozostali B, D, E, F 577.328 49,68 577.328 33,45
Razem 1.161.989 100,00 1.725.989 100,00

 
 
EnglishSpanish