T-Bull

Menu

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 03 LISTOPADA 2020 R.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
opinia Rady Nadzorczej do uchwał WZ
opinia Zarządu
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
projekty uchwał

podjęte uchwały

 
 
EnglishSpanish