T-Bull

Menu

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 14 GRUDNIA 2017 R.

ogłoszenie o zwołaniu NWZ
projekty uchwał
opinia Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru oraz ceny emisyjnej akcji serii F
informacje na temat proponowanych zmian statutu
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

 
 
EnglishSpanish