T-Bull

Menu

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 17 GRUDNIA 2021 R.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
projekty uchwał
polityka wynagrodzeń – projekt

podjęte uchwały
polityka wynagrodzeń – przyjęta

 
 
EnglishSpanish