T-Bull

Menu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 28 CZERWCA 2019 R.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
projekty uchwał
– treść podjętych uchwał wraz z informacjami na temat głosowań
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
wniosek Zarządu
sprawozdanie audytora
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie Rady Nadzorczej
sprawozdanie Zarządu z działalności

Treść podjętych uchwał wraz z informacjami na temat głosowań

 
 
EnglishSpanish