T-Bull – game developer

Dofinansowania

„Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do optymalizacji parametrów użytkowych oraz dochodowych w grach za pomocą sztucznej inteligencji - Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji.”

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA 

 

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do optymalizacji parametrów użytkowych oraz dochodowych w grach za pomocą sztucznej inteligencji - Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji, którego zadaniem będzie optymalizacja wartości wybranych parametrów użytkowych oraz dochodowych, w celu jak najlepszego dostosowania produktu końcowego do segmentów odbiorców

 

Efektem projektu będzie zapewnienie automatycznego doboru parametrów podlegających optymalizacji w danym produkcie, zautomatyzowanie procesu optymalizacji wartości tych parametrów w paczkach, jak również monitorowanie wpływu modyfikacji parametrów gry na jej wartości użytkowe. Cel projektu zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie zaplanowanych badań obejmujących opracowanie poszczególnych modułów systemu oraz wszystkich niezbędnych elementów stanowiących o jego innowacyjności.

 

Wartość projektu: 5 428 056,44 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 428 056,44 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 714 028,23 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe