T-Bull – game developer

Informacje dla akcjonariuszy T-Bull S.A.

Games News Join Us Investor Zone Contact SPÓŁKA Raporty IPO 2018 Prospekt 2022 – dopuszczenie akcji G, I, J Spółka Akcjonariat Zarząd i rada nadzorcza Walne zgromadzenie Kontakt dla inwestorów i mediów Informacje dla akcjonariuszy INF. DLA AKCJONARIUSZY 9 lutego, 2023 10:49 pm Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w

Games News Join Us Investor Zone Contact SPÓŁKA Raporty IPO 2018 Prospekt 2022 – dopuszczenie akcji G, I, J Spółka Akcjonariat Zarząd i rada nadzorcza Walne zgromadzenie Kontakt dla inwestorów i mediów Informacje dla akcjonariuszy INF. DLA AKCJONARIUSZY 9 lutego, 2023 10:47 pm Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w

Games News Join Us Investor Zone Contact SPÓŁKA Raporty IPO 2018 Prospekt 2022 – dopuszczenie akcji G, I, J Spółka Akcjonariat Zarząd i rada nadzorcza Walne zgromadzenie Kontakt dla inwestorów i mediów Informacje dla akcjonariuszy INF. DLA AKCJONARIUSZY 9 lutego, 2023 10:46 pm Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w

Games News Join Us Investor Zone Contact SPÓŁKA Raporty IPO 2018 Prospekt 2022 – dopuszczenie akcji G, I, J Spółka Akcjonariat Zarząd i rada nadzorcza Walne zgromadzenie Kontakt dla inwestorów i mediów Informacje dla akcjonariuszy INF. DLA AKCJONARIUSZY 9 lutego, 2023 10:45 pm Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w

Games News Join Us Investor Zone Contact SPÓŁKA Raporty IPO 2018 Prospekt 2022 – dopuszczenie akcji G, I, J Spółka Akcjonariat Zarząd i rada nadzorcza Walne zgromadzenie Kontakt dla inwestorów i mediów Informacje dla akcjonariuszy INF. DLA AKCJONARIUSZY 9 lutego, 2023 10:20 pm Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Dla inwestorów


T&T Consulting Sp. z o.o.
Krzysztof Kłysz
53-445 Wrocław
krzysztof.klysz@ttconsulting.pl

Dla mediów


Piotr Maziarz
p.maziarz@t-bull.com

Autoryzowany
doradca


T&T Consulting Sp. z o.o.
ul. Jasna 9
52-200 Wysoka

Animator rynku


Alior Bank S.A.
Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
+48 22 555 22 22

Adres


T-Bull S.A.
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
53-445 Wrocław
Poland

Info


NIP: 8992714800
REGON: 021496967
KRS: 0000579900

Kapitał zakładowy: 118.830,50 zł (w całości wpłacony)