Stanowisko Spółki w sprawie opóźnionej publikacji pełnego raportu rocznego za rok obrotowy 2018.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 16.05.2019 r. pełnego raportu rocznego, Zarząd pragnie wyjaśnić, iż przedłużenie terminu było spowodowane głównie powzięciem informacji o błędnej klasyfikacji kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w latach 2016-2018. Spółka ma świadomość obowiązujących przepisów i terminów, jednak uznała, że publikacja nierzetelnego sprawozdania wraz z negatywną opinią firmy audytorskiej (w opinii Spółki tylko taka byłaby możliwa) godziłaby w interes akcjonariuszy.

Spółka podjęła się intensywnej pracy polegającej na dokonaniu wielu korekt księgowo-rachunkowych, sięgających wstecz aż do 2016 r., w celu rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej oraz w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Zmianie uległy kwoty podatku dochodowego zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych za lata 2017-2018, zarówno w części bieżącej, jak i odroczonej. Konsekwencją korekty podatku lat ubiegłych będzie powstanie nadpłaty w podatku dochodowym w wysokości prawie 1,68 mln zł. Spółka informuje, że będzie ubiegała się o zwrot tej kwoty z Urzędu Skarbowego.

SHARE POST

ADRESS


T-Bull S.A.
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
53-445 Wrocław
Poland

INFO


NIP: 8992714800
REGON: 021496967
KRS: 0000579900

Kapitał zakładowy: 118.830,50 zł (w całości wpłacony)

© T-BULL S.A. 2022. All Rights Reserved.