T-Bull

Menu

Zarząd i Rada Nadzorcza

Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu

Współzałożyciel i akcjonariusz Emitenta, wchodzi w skład jego Zarządu od momentu powstania Spółki (działającej wcześniej jako T-Bull Sp. z o.o.). W strukturze Emitenta odpowiada za część artystyczną tworzonych gier oraz zaangażowanie użytkowników. Swój warsztat z za- kresu projektowania graficznego doskonalił zarówno w kraju, jak i zagranicą – między innymi w szkole artystycznej w Mediolanie.

Damian Fijałkowski – Członek Zarządu

Współzałożyciel i akcjonariusz Emitenta, członek Zarządu Spółki od momentu jej powstania (działającej wcześniej jako T-Bull Sp. z o.o.). W strukturze Emitenta odpowiada za programowanie i monetyzacę. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. Biegle posługuje się wieloma narzędziami programistycznymi i jest autorem znacznej ilości innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarze gier mobilnych.

Radosław Łapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, co zostało przedstawione w poniżej tabeli. Tabela wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Radosław Łapczyński był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Paweł Niklewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na poziomie menedżerskim, co zostało przedstawione w poniżej tabeli. Tabela wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Paweł Niklewicz był członkiem organów zarądzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Bartosz Greczner – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Cambridge, uzyskując dyplom z Prawa angielskiego i Unii Europejskiej.  W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na amerykańskiej uczelni University of Tennessee w Knoxville oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie.

Wojciech Ratymirski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym.  Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej – wieloletni główny księgowy i dyrektor finansowy w spółkach i grupach kapitałowych, w tym notowanych na GPW. Prowadził wiele projektów doradczych  związanych z transakcjami M&A, restrukturyzacjami i  badaniami due diligence.

Krzysztof Kłysz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2008 r. związany z finansami przedsiębiorstw i rynkiem kapitałowym. Od 2013 r. w strukturach Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego oraz wspiera rozwój podmiotów trzecich (spółek portfelowych) w zakresie doradztwa strategicznego, gospodarczego i związanego z rynkiem kapitałowym. Certyfikowany Doradca ASO GPW.

 
 
EnglishSpanish