T-Bull

Menu

Zarząd i Rada Nadzorcza

Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu

Współzałożyciel i akcjonariusz Emitenta, wchodzi w skład jego Zarządu od momentu powstania Spółki (działającej wcześniej jako T-Bull Sp. z.o.o.). W strukturze Emitenta odpowiada za część artystyczną tworzonych gier oraz zaangażowanie użytkowników. Swój warsztat z zakresu projektowania graficznego doskonalił zarówno w kraju, jak i zagranicą – między innymi w szkole artystycznej w Mediolanie.

Damian Fijałkowski – Członek Zarządu

Współzałożyciel i akcjonariusz Emitenta, członek Zarządu Spółki od momentu jej powstania (działającej wcześniej jako T-Bull Sp. z.o.o.). W strukturze Emitenta odpowiada za programowanie i monetyzację. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. Biegle posługuje się wieloma narzędziami programistycznymi i jest autorem znacznej ilości innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarze gier mobilnych.

Radosław Łapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, co zostało przedstawione w tabeli zamieszczonej w dokumencie informacyjnym. Tabela wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Radosław Łapczyński był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Paweł Niklewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na poziomie menedżerskim. Tabela zamieszczona w dokumencie informacyjnym wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Paweł Niklewicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Bartosz Greczner – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Cambridge, uzyskując dyplom z Prawa angielskiego i Unii Europejskiej.  W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na amerykańskiej uczelni University of Tennessee w Knoxville oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie.

Mariusz Muszyński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Założyciel, główny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej Tech Invest Group S.A. W swojej karierze także zarządzał funduszem private equity oraz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich.

Leszek Pamuła – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej oraz studiów podyplomowych „Szacowanie i wycena nieruchomości” i „Zarządzanie w służbie zdrowia”. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na poziomie menedżerskim, co zostało przedstawione w poniżej tabeli. Tabela wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Leszek Pamuła był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.