Akcjonariat T-Bull S.A.

Akcjonariusz spółki Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Damian Fijałkowski
A1
135.000
188.067
11,3607
15,8265
270.000
323.067
16,9459
20,2765
E
67
0,0056
67
0,0042
I
31.000
2,6088
31.000
1,9456
J
22.000
1,8514
22.000
1,3808
Grzegorz Zwoliński
A2
135.000
188.067
11,3607
15,8265
270.000
323.067
16,9459
20,2765
E
67
0,0056
67
0,0042
I
31.000
2,6088
31.000
1,9456
J
22.000
1,8514
22.000
1,3808
Radosław Łapczyński
A3
135.000
188.727
11,3607
15,8820
270.000
323.727
16,9459
20,3180
E
67
0,0056
67
0,0042
F
660
0,0555
660
0,0414
I
31.000
2,6088
31.000
1,9456
J
22.000
1,8514
22.000
1,3808
Pozostali
B, D, E, F, G
623.444
52,4650
623.444
39,1290
RAZEM
1.188.305
100,00
1.593.305
100,00

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Dla inwestorów


T&T Consulting Sp. z o.o.
Krzysztof Kłysz
53-445 Wrocław
krzysztof.klysz@ttconsulting.pl

Dla mediów


Maksymilian Pawłowsk
m.pawlowski@t-bull.com

Bartek Kędziora
b.kedziora@t-bull.com
+48 535 351 884

Autoryzowany
doradca


T&T Consulting Sp. z o.o.
ul. Jasna 9
52-200 Wysoka

Animator rynku


Alior Bank S.A.
Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
+48 22 555 22 22

PHONE


OFFICE:
(+48) 534-326-597

BUSINESS INQUIRIES:
(+48) 535-351-884

ADRESS


T-Bull S.A.
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
53-445 Wrocław
Poland

INFO


NIP: 8992714800
REGON: 021496967
KRS: 0000579900

Kapitał zakładowy: 118.830,50 zł (w całości wpłacony)

© T-BULL S.A. 2022. All Rights Reserved.