Raporty okresowe T-Bull S.A.

Raporty z roku 2022

Raporty kwartalne

30-05-2022 Skonsolidowany raport kwartalny

T-Bull 2022 raport kwartalny

Raporty bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– [ESPI] 03-06-2022 Raport bieżący nr 11/2022

Premiera gry „Bike Clash”

– [ESPI] 02-06-2022 Raport bieżący nr 10/2022

Korekta raportu rocznego za 2021 r. – uzupełnienie o sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml

– [ESPI] 25-05-2022 Raport bieżący nr 09/2022

Raport miesięczny za kwiecień 2022

– [ESPI] 16-05-2022 Raport bieżący nr 08/2022

Raport miesięczny za marzec 2022

– [ESPI] 15-04-2022 Raport bieżący nr 07/2022

Raport miesięczny za luty 2022

– [ESPI] 15-03-2022 Raport bieżący nr 06/2022

Zmiana funkcji w organizacji Spółki

– [ESPI] 02-03-2022 Raport bieżący nr 05/2022

Raport miesięczny za styczeń 2022

– [ESPI] 15-02-2022 Raport bieżący nr 04/2022

Premiera wczesnego dostępu gry pt. „INTERASTRA” na platformie Steam

– [ESPI] 09-02-2022 Raport bieżący nr 03/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

– [ESPI] 30-01-2022 Raport bieżący nr 02/2022

Raport miesięczny za grudzień 2021

– [ESPI] 17-01-2022 Raport bieżący nr 01/2022

Raporty z roku 2021

Raporty roczne

30-04-2021 Raport roczny za rok obrotowy 2020

– T-Bull 2020 raport roczny

Raporty kwartalne

30-11-2021 Raport kwartalny za 3 kwartał 2021 r.

– T-Bull Q3 2021 raport kwartalny

31-05-2021 Raport kwartalny za 1 kwartał 2021 r.

– T-Bull Q1 2021 raport kwartalny

Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r.

– [ESPI] 17-12-2021 Raport bieżący nr 58/2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2021 r.

– [ESPI] 17-12-2021 Raport bieżący nr 57/2021

Raport miesięczny za listopad 2021

– [ESPI] 15-12-2021 Raport bieżący nr 56/2021

Premiera gry „My Dino Friend” we współpracy z GG Bay Sp. z o.o. (dawniej Ekipa Games Sp. z o.o.)

– [ESPI] 09-12-2021 Raport bieżący nr 55/2021

Zmiana nazwy spółki zależnej z Supernova Studio S.A. na GamesUP Studio S.A.

– [ESPI] 25-11-2021 Raport bieżący nr 54/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– [ESPI] 20-11-2021 Raport bieżący nr 53/2021

Raport miesięczny za październik 2021

– [ESPI] 15-11-2021 Raport bieżący nr 52/2021

Raport miesięczny za wrzesień 2021

– [ESPI] 15-10-2021 Raport bieżący nr 51/2021

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 5

– [ESPI] 23-09-2021 Raport bieżący nr 50/2021

Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Spółki serii G

– [ESPI] 17-09-2021 Raport bieżący nr 49/2021

Raport miesięczny za sierpień 2021

– [ESPI] 15-09-2021 Raport bieżący nr 48/2021

Raport miesięczny za lipiec 2021

– [ESPI] 16-08-2021 Raport bieżący nr 47/2021

Powiadomienie dotyczące transakcji na akcjach – art. 19 MAR

– [ESPI] 15-08-2021 Raport bieżący nr 46/2021

Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Hospital Renovator

– [ESPI] 12-08-2021 Raport bieżący nr 45/2021

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

– [ESPI] 11-08-2021 Raport bieżący nr 44/2021

Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego

– [ESPI] 05-08-2021 Raport bieżący nr 43/2021

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 4

– [ESPI] 04-08-2021 Raport bieżący nr 42/2021

Powiadomienia dotyczące transakcji na akcjach – art. 19 MAR

– [ESPI] 17-07-2021 Raport bieżący nr 41/2021

Raport miesięczny za czerwiec 2021

– [ESPI] 15-07-2021 Raport bieżący nr 40/2021

Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Postindustrial Center Renovator

– [ESPI] 08-07-2021 Raport bieżący nr 39/2021

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

– [ESPI] 05-07-2021 Raport bieżący nr 38/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.

– [ESPI] 30-06-2021 Raport bieżący nr 37/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.

– [ESPI] 30-06-2021 Raport bieżący nr 36/2021

Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Fitness Center Renovator

– [ESPI] 18-06-2021 Raport bieżący nr 35/2021

Raport miesięczny za maj 2021

– [ESPI] 15-06-2021 Raport bieżący nr 34/2021

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 3

– [ESPI] 10-06-2021 Raport bieżący nr 33/2021

Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Coffee Bar Renovator

– [ESPI] 08-06-2021 Raport bieżący nr 32/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– [ESPI] 04-06-2021 Raport bieżący nr 31/2021

Zamiana części akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

– [ESPI] 04-06-2021 Raport bieżący nr 30/2021

Premiera gry “Idle Mayor Tycoon: Tap Manager Empire Simulator”

– [ESPI] 02-06-2021 Raport bieżący nr 29/2021

Raport kwartalny

– [ESPI] 31-05-2021 SA-Q

Rozpoczęcie produkcji właściwej gry Outlaw Driver Simulator

– [ESPI] 27-05-2021 Raport bieżący nr 28/2021

Zawarcie przez T-Bull S.A. umowy wydawniczej z Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta)

– [ESPI] 25-05-2021 Raport bieżący nr 27/2021

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 2

– [ESPI] 20-05-2021 Raport bieżący nr 26/2021

Raport miesięczny za kwiecień 2021

– [ESPI] 17-05-2021 Raport bieżący nr 25/2021

Zawiadomienie akcjonariuszy o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągnietym w wyniku wezwania wraz z informacją o łącznej liczbie akcji i procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

– [ESPI] 14-05-2021 Raport bieżący nr 24/2021

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonwaczej na współfinansowanie Projektu nr 1

– [ESPI] 13-05-2021 Raport bieżący nr 23/2021

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem na współfinansowanie 10 gier symulatorowych na PC i konsole

– [ESPI] 11-05-2021 Raport bieżący nr 22/2021

Raport roczny

– [ESPI] 30-04-2021 SA-R

Sprzedaż gier / projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach – list intencyjny

– [ESPI] 29-04-2021 Raport bieżący nr 21/2021

Raport miesięczny za marzec 2021

– [ESPI] 15-04-2021 Raport bieżący nr 20/2021

Przekazanie stanowiska Zarządu T-Bull S.A. dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 26 marca 2021 r.

– [ESPI] 09-04-2021 Raport bieżący nr 19/2021

Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki

– [ESPI] 09-04-2021 Raport bieżący nr 18/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 kwietnia 2021 r.

– [ESPI] 06-04-2021 Raport bieżący nr 17/2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 kwietnia 2021 r.

– [ESPI] 06-04-2021 Raport bieżący nr 16/2021

Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Car Scrapyard Simulator

– [ESPI] 23-03-2021 Raport bieżący nr 15/2021

Raport miesięczny za luty 2021

– [ESPI] 15-03-2021 Raport bieżący nr 14/2021

Zawarcie pierwszej umowy wykonawczej z Ekipa Games Sp. z.o.o. (Ekipa Friza)

– [ESPI] 11-03-2021 Raport bieżący nr 13/2021

Publikacja strony produktu na platformie Steam dla projektu INTERASTRA

– [ESPI] 10-03-2021 Raport bieżący nr 12/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– [ESPI] 09-03-2021 Raport bieżący nr 11/2021

Przyjęcie programu motywacyjnego z warunkiem osiągnięcia przez Spółkę kapitalizacji na poziomie co najmniej 60 mln zł

– [ESPI] 09-03-2021 Raport bieżący nr 10/2021

Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Illegal Transporter Simulator

– [ESPI] 25-02-2021 Raport bieżący nr 9/2021

Raport miesięczny za styczeń 2021

– [ESPI] 15-02-2021 Raport bieżący nr 8/2021

Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Emegency Road Services Simulator

– [ESPI] 04-02-2021 Raport bieżacy nr 7/2021

Zawarcie umowy ramowej z Ekipa Games Sp. z o.o. (Ekipa Friza)

– [ESPI] 29-01-2021 Raport bieżący nr 6/2021

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

– [ESPI] 27-01-2021 Raport bieżący nr 5/2021

Raport miesięczny za grudzień 2020

– [ESPI] 15-01-2021 Raport bieżący nr 4/2021

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy trzema głównymi akcjonariuszami Spółki, Panem Januarym Ciszewskim oraz Panem Arturem Błasikiem

– [ESPI] 14-01-2021 Raport bieżący nr 3/2021

Powiadomienia dotyczące transakcji na akcjach – art. 19 MAR

– [ESPI] 14-01-2021 Raport bieżący nr 2/2021

Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Chop Shop Simulator

– [ESPI] 12-01-2021 Raport bieżący nr 1/2021

Raporty z roku 2020

Raporty roczne

29-05-2020 Raport roczny za rok obrotowy 2019

– T-Bull_2019_raport roczny

Raporty kwartalne

30-11-2020 Raport kwartalny za 3 kwartał 2020 r.

– T-Bull Q3 2020 raport kwartalny

02-07-2020 Raport kwartalny za 1 kwartał 2020 r.

– T-Bull_Q1 2020_raport kwartalny

Raporty bieżące

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy z EKIPA S.A. – uzupełnienie informacji

– [ESPI] 27-12-2020 Raport bieżący nr 63/2020

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy z EKIPA S.A.

– [ESPI] 27-12-2020 Raport bieżący nr 62/2020

Raport miesięczny za listopad 2020

– [ESPI] 15-12-2020 Raport bieżący nr 61/2020

Zawiązanie spółki zależnej Supernova Studio S.A.

– [ESPI] 10-12-2020 Raport bieżący nr 60/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

– [ESPI] 01-12-2020 Raport bieżący nr 59/2020

Wyniki finansowe za III pierwsze kwartały 2020 r.

– [ESPI] 30-11-2020 Raport bieżący nr 58/2020

Zapowiedź na platformie Steam autorskiegosymulatora Outlaw Driver Simulator

– [ESPI] 26-11-2020 Raport bieżący nr 57/2020

Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii G

– [ESPI] 24-11-2020 Raport bieżący nr 56/2020

Raport miesięczny za październik 2020

– [ESPI] 16-11-2020 Raport bieżący nr 55/2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

– [ESPI] 16-11-2020 Raport bieżący nr 54/2020

Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 5

– [ESPI] 10-11-2020 Raport bieżący nr 53/2020

Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 4

– [ESPI] 04-11-2020 Raport bieżący nr 52/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2020 r.

– [ESPI] 03-11-2020 Raport bieżący nr 51/2020

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 listopada 2020 r.

– [ESPI] 03-11-2020 Raport bieżący nr 50/2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

– [ESPI] 30-10-2020 Raport bieżący nr 49/2020

Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 3

– [ESPI] 27-10-2020 Raport bieżący nr 48/2020

Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 2

– [ESPI] 22-10-2020 Raport bieżący nr 47/2020

Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 1

– [ESPI] 20-10-2020 Raport bieżący nr 46/2020

Rozszerzenie strategii rozwoju T-Bull S.A.

– [ESPI] 15-10-2020 Raport bieżący nr 45/2020

Raport miesięczny za wrzesień 2020

– [ESPI] 15-10-2020 Raport bieżący nr 44/2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

– [ESPI] 15-10-2020 Raport bieżący nr 43/2020

Zawarcie umowy ramowej z inwestorem na współfinansowanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole

– [ESPI] 13-10-2020 Raport bieżący nr 42/2020

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego z inwestorem dot. dofinansowania Spółki w formie objęcia akcji i współfinansowania 5 gier symulatorowych

– [ESPI] 08-10-2020 Raport bieżący nr 41/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 listopada 2020 r.

– [ESPI] 07-10-2020 Raport bieżący nr 40/2020

Ustalenia dotyczące dokapitalizowania Spółki

– [ESPI] 07-10-2020 Raport bieżący nr 39/2020

Zawarcie umowy z Honda Motor

– [ESPI] 07-10-2020 Raport bieżący nr 38/2020

Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem dot. współfinansowania 5 gier symulatorowych T-Bull S.A.

– [ESPI] 06-10-2020 Raport bieżący nr 37/2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

– [ESPI] 30-09-2020 Raport bieżący nr 36/2020

Raport miesięczny za sierpień 2020 r.

– [ESPI] 15-09-2020 Raport bieżący nr 35/2020

Zapowiedź gry Birding Simulator

– [ESPI] 09-09-2020 Raport bieżący nr 34/2020

Raport miesięczny za lipiec 2020 r.

– [ESPI] 17-08-2020 Raport bieżący nr 33/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2020 r.

– [ESPI] 27-07-2020 Raport bieżący nr 32/2020

Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej II kadencji

– [ESPI] 27-07-2020 Raport bieżący nr 31/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lipca 2020 r.

– [ESPI] 27-07-2020 Raport bieżący nr 30/2020

Raport miesięczny za czerwiec 2020r.

– [ESPI] 15-07-2020 Raport bieżący nr 29/2020

Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach konkursu „GameINN”

– [ESPI] 08-07-2020 Raport bieżący nr 28/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2020 r.

– [ESPI] 01-07-2020 Raport bieżący nr 27/2020

Powołanie członków Zarządu II kadencji

– [ESPI] 29-06-2020 Raport bieżący nr 26/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej

– [ESPI] 29-06-2020 Raport bieżący nr 25/2020

Powołanie trzech członków Rady Nadzorczej II kadencji

– [ESPI] 29-06-2020 Raport bieżący nr 24/2020

Rozpoczęcie współpracy z SuperScale Sp. z o.o.

– [ESPI] 23-06-2020 Raport bieżący nr 23/2020

Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach konkursu „Go to Brand”

– [ESPI] 23-06-2020 Raport bieżący nr 22/2020

Rozpoczęcie prac nad nową grą z kategorii symulator na PC

– [ESPI] 23-06-2020 Raport bieżący nr 21/2020

Raport miesięczny za maj 2020 r.

– [ESPI] 15-06-2020 Raport bieżący nr 20/2020

Termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

– [ESPI] 28-05-2020 Raport bieżący nr 19/2020

Raport miesięczny za kwiecień 2020 r.

– [ESPI] 15-05-2020 Raport bieżący nr 18/2020

Zawarcie umów licencyjnych z Husqvarna Motorcycles GMBH oraz KTM Sportmotrcycle GMBH

– [ESPI] 06-05-2020 Raport bieżący nr 17/2020

Termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019

– [ESPI] 28-04-2020 Raport bieżący nr 16/2020

Premiera gry “Robots Battle Arena: Mech Shooter & Steel Warfare”

– [ESPI] 21-04-2020 Raport bieżący nr 15/2020

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN

– [ESPI] 18-04-2020 Raport bieżący nr 14/2020

Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na Spółkę

– [ESPI] 15-04-2020 Raport bieżący nr 13/2020

Raport miesięczny za marzec 2020 r.

– [ESPI] 15-04-2020 Raport bieżący nr 12/2020

Premiera gry Top Speed na platformie Nintendo Switch

– [ESPI] 16-03-2020 Raport bieżący nr 11/2020

Premiera gry “InfiniteCorp: Cyberpunk Decision-Based Card Game”

– [ESPI] 16-03-2020 Raport bieżący nr 10/2020

Raport miesięczny za luty 2020 r.

– [ESPI] 16-03-2020 Raport bieżący nr 9/2020

Zawarcie umowy pomiędzy T-Bull S.A. a The Dust S.A. w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych

– [ESPI] 26-02-2020 Raport bieżący nr 8/2020

Powiadomienia dotyczące transakcjach na akcjach – art. 19 MAR

– [ESPI] 20-02-2020 Raport bieżący nr 7/2020

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

– [ESPI] 17-02-2020 Raport bieżący nr 6/2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

– [ESPI] 31-01-2020 Raport bieżący nr 5/2020

InfiniteCorp – nowa gra Spółki w modelu premium, w świecie cyberpunk – faza pre-register i pre-order

– [ESPI] 20-01-2020 Raport bieżący nr 4/2020

Ustalenia w sprawie wprowadzenia wizerunków realnych samochodów i motocykli do gier studia T-Bull

– [ESPI] 17-01-2020 Raport bieżący nr 3/2020

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

– [ESPI] 15-01-2020 Raport bieżący nr 2/2020

Powiadomienia dotyczące transakcjach na akcjach – art. 19 MAR

– [ESPI] 13-01-2020 Raport bieżący nr 1/2020

Raporty z roku 2019

Raporty roczne

16-05-2019 Raport roczny za rok obrotowy 2018 – korekta

– T-Bull_2018_raport roczny

02-05-2019 Raport roczny za rok obrotowy 2018

– T-Bull_2018_raport roczny

Raporty półroczne

30-09-2019 Raport półroczny za 1 półrocze 2019 r.

– T-Bull_H1 2019_raport półroczny

Raporty kwartalne

29-11-2019 Raport kwartalny za 3 kwartał 2019 r.

– T-Bull_Q3 2019_raport kwartalny

30-05-2019 Raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r.

– T-Bull_Q1 2019_raport kwartalny

Raporty bieżące

Pierwsza gra Spółki na urządzenia Switch – rozpoczęcie prac

– [ESPI] 19-12-2019 Raport bieżący nr 33/2019

Raport miesięczny za listopad 2019 r.

– [ESPI] 16-12-2019 Raport bieżący nr 32/2019

Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

– [ESPI] 04-12-2019 Raport bieżący nr 31/2019

Raport miesięczny za październik 2019 r.

– [ESPI] 15-11-2019 Raport bieżący nr 30/2019

Premiera gry “Top Rider: Bike Race & Real Traffic”

– [ESPI] 22-10-2019 Raport bieżący nr 29/2019

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

– [ESPI] 15-10-2019 Raport bieżący nr 28/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

– [ESPI] 14-10-2019 Raport bieżący nr 27/2019

Premiera gry “Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure”

– [ESPI] 09-10-2019 Premiera gry “Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure”

Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach konkursu „GameINN”

– [ESPI] 27-09-2019 Raport bieżący nr 25/2019

Premiera gry „Pool Clash: 8 Ball Billiards & Sports Games”

– [ESPI] 24-09-2019 Raport bieżący nr 24/2019

Raport miesięczny za sierpień 2019 r.

– [ESPI] 16-09-2019 Raport bieżący nr 23/2019

Pierwsza gra Spółki dedykowana urządzeniom PC w modelu „premium” – rozpoczęcie prac

– [ESPI] 27-08-2019 Raport bieżący nr 22/2019

Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

– [ESPI] 06-08-2019 Raport bieżący nr 21/2019

Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

– [ESPI] 01-07-2019 Raport bieżący nr 20/2019

Premiera gry „Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed”

– [ESPI] 01-07-2019 Raport bieżący nr 19/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

– [ESPI] 28-06-2019 Raport bieżący nr 18/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. – podjęte uchwały

– [ESPI] 28-06-2019 Raport bieżący nr 17/2019

Raport miesięczny za maj 2019 r.

– [ESPI] 17-06-2019 Raport bieżący nr 16/2019

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN

– [ESPI] 14-06-2019 Raport bieżący nr 15/2019

Premiera gry „Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing”

– [ESPI] 11-06-2019 Raport bieżący nr 14/2019

Podjęcie decyzji o publikacji gry Top Speed 2

– [ESPI] 06-06-2019 Raport bieżący nr 13/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

– [ESPI] 31-05-2019 Raport bieżący nr 12/2019

Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2018

– [ESPI] 16-05-2019 Raport bieżący nr 11/2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

– [ESPI] 15-05-2019 Raport bieżący nr 10/2019

Termin przekazania kompletnego raportu rocznego za 2018 r.

– [ESPI] 07-05-2018 Termin przekazania kompletnego raportu rocznego za 2018 r.

Odpis aktualizujący składniki aktywów

– [ESPI] 30-04-2019 Raport bieżący nr 8/2019

Produkcja gry mobilnej na podstawie twórczości p. Jacka Piekary – list intencyjny z The Dust S.A.

– [ESPI] 23-04-2019 Raport bieżący nr 7/2019

Raport miesięczny za marzec 2019 r.

– [ESPI] 15-04-2019 Raport bieżący nr 6/2019

Raport miesięczny za luty 2019 r.

– [ESPI] 15-03-2019 Raport bieżący nr 5/2019

Raport miesięczny za styczeń 2019 r.

– [ESPI] 15-02-2019 Raport bieżący nr 4/2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

– [ESPI] 31-01-2019 Raport bieżący nr 3/2019

Promocja Top Speed 2 na światowych targach

– [ESPI] 30-01-2019 Raport bieżący nr 2/2019

Raport miesięczny za grudzień 2018 r.

– [ESPI] 15-01-2019 Raport bieżący nr 1/2019

Raporty z roku 2018

Raporty roczne

15-05-2018 Raport roczny za rok obrotowy 2017

– T-Bull_2017_raport roczny

Raporty kwartalne

29-11-2018 Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 r.

– T-Bull_Q3 2018_raport kwartalny

15-05-2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

– T-Bull_Q1 2018_raport kwartalny

Raporty bieżące

Informacja o grze Top Speed 2

– [ESPI] 20-12-2018 Raport bieżący nr 51/2018

Odpis aktualizujący składniki aktywów

– [ESPI] 20-12-2018 Raport bieżący nr 50/2018

Raport miesięczny za listopad 2018 r.

– [ESPI] 17-12-2018 Raport bieżący nr 49/2018

– [ESPI] 10-12-2018 Raport bieżący nr 48/2018

Koszty emisji akcji serii F (uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2018)

– [ESPI] 29-11-2018 Raport bieżący nr 47/2018

Wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r.

– [ESPI] 21-11-2018 Raport bieżący nr 46/2018

Premiera gry „Racing Xtreme 2: Top Monster Truck & Offroad Fun”

– [ESPI] 15-11-2018 Raport bieżący nr 45/2018

Raport miesięczny za październik 2018 r.

– [ESPI] 06-11-2018 Raport bieżący nr 44/2018

Wprowadzenie do obrotu akcji serii F

– [ESPI] 31-10-2018 Raport bieżący nr 42/2018

Stanowisko Zarządu i opinia Rady Nadzorczej do raportu firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

– [ESPI] 30-10-2018 Raport bieżący nr 41/2018

Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

– [ESPI] 15-10-2018 Raport bieżący nr 40/2018

T-Bull S.A. raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

– [ESPI] 15-10-2018 Raport bieżący nr 39/2018

Zawiadomienie w zakresie znacznego pakietu akcji

– [ESPI] 01-10-2018 Raport bieżący nr 38/2018

Rejestracja zmian statutu, w tym rejestracja akcji serii F

– [ESPI] 01-10-2018 Raport okresowy półroczny

Raport okresowy 2018 SA-P

– [ESPI] 01-10-2018 Raport bieżący nr 37/2018

Rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju Spółki poprzez znaczącą intensyfikację działań związanych z promocją jej gier

– [ESPI] 10-09-2018 Raport bieżący nr 36/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018r.

– [ESPI] 10-09-2018 Raport bieżący nr 35/2018

Premiera gry Top Speed w Chinach – Xiaomi/Mi Game Center

– [ESPI] 18-09-2018 Raport bieżący nr 34/2018

Premiera gry „Tank Battle Heroes: World of Shooting”

– [ESPI] 17-09-2018 Raport bieżącu nr 33/2018

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

– [ESPI] 31-08-2018 Raport bieżący nr 31/2018

Zawarcie umowy na dystrybucję gier na rynku chińskim poprzez platformę Xiaomi/Mi

– [ESPI] 28-08-2018 Raport bieżący nr 30/2018

Rejestracja akcji Spółki serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

– [ESPI] 25-08-2018 Raport bieżący nr 29/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

– [ESPI] 24-08-2018 Raport bieżący nr 28/2018

Informacja o pracach technicznych nad portfolio gier

– [ESPI] 16-08-2018 Raport bieżący nr 27/2018

Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

– [ESPI] 14-08-2018 Raport bieżący nr 26/2018

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

– [ESPI] 26-07-2018 Raport bieżący nr 25/2018

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

– [ESPI] 18-07-2018 Raport bieżący nr 24/2018

Przydział Nowych Akcji

– [ESPI] 13-07-2018 Raport bieżący nr 23/2018

Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – art. 19 MAR

– [ESPI] 12-07-2018 Raport bieżący nr 22/2018

Ostateczna liczba oferowanych akcji serii F oraz ostateczna cena emisyjna tych akcji

– [ESPI] 11-07-2018 Raport bieżący nr 21/2018

Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

– [ESPI] 27-06-2018 Raport bieżący nr 20/2018

Prospekt emisyjny związany z publiczną emisją akcji Spółki serii F oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynek regulowany – publikacja

– [EBI] 25-06-2018 Raport bieżący nr 9/2018

Uchwały Podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 r. T-Bull Spółka Akcyjna

– [ESPI] 25-06-2018 Raport bieżący nr 19/2018

Prospekt emisyjny związany z publiczną emisją akcji Spółki serii F oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynek regulowany – termin i forma publikacji

– [ESPI] 25-06-2018 Raport bieżący nr 18/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r.

– [ESPI] 22-06-2018 Raport bieżący nr 17/2018

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego związanego z publiczną emisją akcji Spółki serii F oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynek regulowany

– [ESPI] 19-06-2018 Raport bieżący nr 16/2018

Raport analityczny gry Top Speed 2

– [ESPI] 15-06-2018 Raport bieżący nr 15/2018

Raport miesięczny za maj 2018 r.

– [EBI] 04-06-2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 – korekta nr 8/2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018 – korekta T-Bull Spółka Akcyjna

– [ESPI] 04-06-2018 Raport bieżący 14/2018

Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. – korekta

– [ESPI] 30-05-2018 Raport bieżący nr 13/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 r.

– [EBI] 15-05-2018 Raport kwartalny za I kwartał 6/2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018

– [ESPI] 15-05-2018 Raport bieżący nr 12/2018

Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

– [ESPI] 15-05-2018 Raport bieżący nr 11/2018

Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

– [EBI] 30-04-2018 Raport roczny 5/2018

Raport roczny za rok obrotowy 2017

– [ESPI] 18-04-2018 Raport bieżący nr 9/2018

Premiera gry „Traffic Clicker: Idle Racing, Blocky Car Crash 3D

– [ESPI] 16-04-2018 Raport bieżący nr 9/2018

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

– [ESPI] 30-03-2018 Raport bieżący nr 8/2018

Informacja o wykupie obligacji serii B

– [EBI] 21-03-2018 Raport bieżący nr 3/2018

Raport za IV kwartał 2017 r. i wyniki za rok obrotowy 2017

– [ESPI] 21-03-2018 Raport bieżący nr 7/2018

Wyniki finansowe za 2017 r.

– [ESPI] 15-03-2018 Raport bieżący nr 6/2018

Raporty miesięczne za styczeń i luty 2018 r.

– [EBI] 12-03-2018 Raport bieżący nr 2/2018

Podpisanie umowy z firmą audytorską T-Bull Spółka Akcyjna

– [ESPI] 09-03-2018 Raport bieżący nr 5/2018

Rozszerzenie zakresu przekazywanych przez Spółkę informacji w trybie raportów miesięcznych

– [ESPI] 14-02-2018 Raport bieżący nr 4/2018

Premiera gry „Nitro Racing GO: Idle Driving Clicker”

– [ESPI] 12-02-2018 Raport bieżący nr 2/2018

Raport pobrań gier Spółki za styczeń 2018 r.

– [EBI] 22-01-2018 Raport bieżący nr 1/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. T-Bull Spółka Akcyjna

– [ESPI] 10-01-2018 Raport bieżący nr 2/2018

Raport pobrań gier Spółki za grudzień 2017 r.

– [ESPI] 05-01-2018 Raport bieżący nr 1/2018

Raporty z roku 2017

Raporty kwartalne

14-11-2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

– T-Bull_Q3 2017_raport kwartalny

14-08-2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

– T-Bull_Q2 2017_raport kwartalny.pdf

15-05-2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

– T-Bull_Q1 2017_raport kwartalny.pdf

Raporty bieżące

Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

– [ESPI] 28-12-2017 Raport bieżący nr 45/2017

Zmiana terminu wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii B

– [ESPI] 14-12-2017 Raport bieżący nr 44/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

– [ESPI] 14-12-2017 Raport bieżący nr 44/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2017 r.

[ESPI] 11-12-2017 Raport bieżący nr 43/2017

Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach konkursu „GameINN”

– [ESPI] 11-12-2017 Raport bieżący nr 42/2017

Raport pobrań gier Spółki za listopad 2017 r.

– [ESPI] 18-11-2017 Raport bieżący nr 41/2017

Zwołanie NWZ na dzień 14 grudnia 2017 r.

– [ESPI] 14-11-2017 Raport bieżący nr 40/2017

Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

– [ESPI] 10-11-2017 Raport bieżący nr 39/2017

Raport pobrań gier Spółki za październik 2017 r.

– [ESPI] 10-10-2017 Raport bieżący nr 38/2017

Raport pobrań gier Spółki za wrzesień 2017 r.

– [ESPI] 28-09-2017 Raport bieżący nr 37/2017

Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki – sprostowanie związane z raportem bieżącym nr 31/2017

– [ESPI] 27-09-2017 Raport bieżący nr 36/2017

Premiera gry „Drag Rivals 3D: Fast Cars & Street Battle Racing”

– [ESPI] 19-09-2017 Raport bieżący nr 35/2017

Strategia rozwoju Spółki na lata 2017-2022

– [ESPI] 11-09-2017 Raport bieżący nr 34/2017

Raport pobrań gier Spółki za sierpień 2017 r.

– [ESPI] 08-09-2017 Raport bieżący nr 33/2017

Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A.

– [ESPI] 07-09-2017 Raport bieżący nr 32/2017

Premiera gry „Poker World: Texas Holdem Games Online”

– [ESPI] 29-08-2017 Raport bieżący nr 31/2017:

Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

– [ESPI] 24-08-2017 Raport bieżący nr 30/2017:

Rejestracja zmian statutu Spółki

– [EBI] 14-08-2017 Raport bieżący nr 12/2017:

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

– [ESPI] 11-08-2017 Raport bieżący nr 29/2017:

Wyniki finansowe za II kwartał 2017 r.

– [ESPI] 10-08-2017 Raport bieżący nr 28/2017:

Raport pobrań gier Spółki za lipiec 2017 r.

– [ESPI] 09-08-2017 Raport bieżący nr 27/2017:

Premiera gry „Traffic Xtreme 3D: Fast Car Racing & Highway Speed”

– [ESPI] 09-08-2017 Raport bieżący nr 26/2017:

Odwołanie prognoz finansowych Spółki

– [ESPI] 04-08-2017 Raport bieżący nr 25/2017:

Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

– [ESPI] 26-07-2017 Raport bieżący nr 24/2017:

Premiera gry „Boat Racing 3D: Jetski Driver & Furious Speed”

– [ESPI] 12-07-2017 Raport bieżący nr 23/2017:

Premiera gry „Best Sniper: Shooting Hunter 3D”

– [ESPI] 10-07-2017 Raport bieżący nr 22/2017:

Raport pobrań gier Spółki za czerwiec 2017 r.

– [ESPI] 10-07-2017 Raport bieżący nr 21/2017:

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN

– [EBI] 27-06-2017 Raport bieżący nr 11/2017:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

– [ESPI] 27-06-2017 Raport bieżący nr 20/2017:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.

– [ESPI] 12-06-2017 Raport bieżący nr 19/2017:

Raport pobrań gier Spółki za maj 2017 r.

– [ESPI] 01-06-2017 Raport bieżący nr 18/2017:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 r.

– [EBI] 01-06-2017 Raport bieżący nr 10/2017:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 r.

– [EBI] 31-05-2017 Raport bieżący nr 9/2017:

Raport roczny za 2016 r. – korekta T-Bull S.A.

– [ESPI] 31-05-2017 Raport bieżący nr 17/2017:

Terminowy wykup obligacji serii A

– [EBI] 29-05-2017 Raport bieżący nr 8/2017:

Korekta raportu rocznego za 2016 r. – termin publikacji

– [ESPI] 29-05-2017 Raport bieżący nr 16/2017:

Wyniki finansowe za 2016 r. – korekta

– [ESPI] 25-05-2017 Raport bieżący nr 15/2017:

Przydział obligacji serii B

– [ESPI] 24-05-2017 Raport bieżący nr 14/2017:

Premiera gry „Poker Online: Texas Card Game”

– [ESPI] 22-05-2017 Raport bieżący nr 13/2017:

Emisja obligacji serii B

– [EBI] 15-05-2017 Raport bieżący nr 7/2017:

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

– [ESPI] 15-05-2017 Raport bieżący nr 12/2017:

Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

– [ESPI] 10-05-2017 Raport bieżący nr 11/2017:

Raport pobrań gier Spółki za kwiecień 2017 r.

– [ESPI] 10-04-2017 Raport bieżący nr 10/2017:

Raport pobrań gier Spółki za marzec 2017 r.

– [ESPI] 27-03-2017 Raport bieżący nr 9/2017:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 marca 2017 r.

– [EBI] 21-03-2017 Raport bieżący nr 6/2017:

Raport roczny za 2016 r.

– [EBI] 21-03-2017 Raport bieżący nr 5/2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej T-Bull S.A.

– [EBI] 21-03-2017 Raport bieżący nr 4/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 marca 2017 r.

– [ESPI] 21-03-2017 Raport bieżący nr 8/2017

Wyniki finansowe za 2016 r.

– [ESPI] 21-03-2017 Raport bieżący nr 7/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 marca 2017 r.

– [EBI] 20-03-2017 Raport bieżący nr 3/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej T-Bull S.A.

– [ESPI] 10-03-2017 Raport bieżący nr 6/2017

Raport pobrań gier Spółki za luty 2017 r.

– [EBI] 20-02-2017 Raport bieżący nr 2/2017

Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A.

– [ESPI] 20-02-2017 Raport bieżący nr 5/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– [ESPI] 20-02-2017 Raport bieżący nr 4/2017

Zamiana części akcji imiennych na akcje na okaziciela

– [ESPI] 10-02-2017 Raport bieżący nr 3/2017

Raport pobrań gier Spółki za styczeń 2017 r.

– [EBI] 30-01-2016 Raport bieżący nr 1/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

– [ESPI] 18-01-2017 Raport bieżący nr 2/2017

Premiera gry „Racing Xtreme: Best Driver 3D”

– [ESPI] 10-01-2017 Raport bieżący nr 1/2017

Raporty z roku 2016

Raporty kwartalne

14-11-2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

T-Bull_Q3 2016_raport_kwartalny.pdf

Raporty bieżące

Raport pobrań gier Spółki za grudzień 2016 r.

– [EBI] 14-12-2016 Raport bieżący nr 13/2016

Emisja akcji serii D – zamiar statutu T-Bull S.A.

– [ESPI] 14-12-2016 Raport bieżący nr 21/2016

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – emisja akcji serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego

– [EBI] 12-12-2016 Raport bieżący nr 12/2016

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

– [ESPI] 12-12-2016 Raport bieżący nr 20/2016

Raport pobrań gier Spółki za listopad 2016 r.

– [ESPI] 12-12-2016 Raport bieżący nr 19/2016

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

– [ESPI] 12-12-2016 Raport bieżący nr 18/2016

Transakcja na akcjach Spółki – powiadomienia z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

– [ESPI] 09-12-2016 Raport bieżący nr 17/2016

Wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego

– [ESPI] 07-12-2016 Raport bieżący nr 16/2016

Premiera gry „Bike Rider: Moto Racing GP 16”

– [EBI] 06-12-2016 Raport bieżący nr 11/2016

Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki

– [ESPI] 06-12-2016 Raport bieżący nr 15/2016

The Dust – zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki stowarzyszonej

– [ESPI] 30-11-2016 Raport bieżący nr 14/2016

Premiera gry „Moto Rider GO: Highway Traffic”

– [ESPI] 26-11-2016 Raport bieżący nr 13/2016

Korekta raportu nr 12/2016

– [ESPI] 26-11-2016 Raport bieżący nr 12/2016

Umowa związana z publiczną ofertą akcji Spółki oraz rozpoczęciem notowań na rynku regulowanym GPW

– [ESPI] 16-11-2016 Raport bieżący nr 11/2016

Premiera gry „Top Boat: Racing Simulator 3D”

– [EBI] 14-11-2016 Raport bieżący nr 10/2016

Raport kwartalny za III kwartał 2016

– [EBI] 14-11-2016 Raport bieżący nr 10/2016

Raport kwartalny za III kwartał 2016

– [ESPI] 09-11-2016 Raport bieżący nr 10/2016

Zawiadomienie TFI PZU o przekroczeniu progu 5% głosów

– [ESPI] 09-11-2016 Raport bieżący nr 9/2016

Zawiadomienie Trigon TFI o przekroczeniu progu 5% głosów

– [ESPI] 08-11-2016 Raport bieżący nr 8/2016:

Transakcja na akcjach Spółki zrealizowana przez osobę powiązaną

– [ESPI] 07-11-2016 Raport bieżący nr 7/2016:

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

– [ESPI] 04-11-2016 Raport bieżący nr 6/2016:

Transakcja na akcjach Spółki zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

– [ESPI] 03-11-2016 Raport bieżący nr 5/2016:

Istotne informacje

– [ESPI] 28-10-2016 Raport bieżący nr 4/2016:

Prognoza wyników finansowych na lata 2016-2018

– [ESPI] 23-10-2016 Raport bieżący nr 3/2016:

Pierwszy dzień notowania akcji serii B na NewConnect

– [ESPI] 31-10-2016 Raport bieżący nr 2/2016:

Wprowadzenie akcji serii B na NewConnect

– [EBI] 11-09-2016 Raport bieżący nr 9/2016:

NewConnect – dostęp dosystemu EBI orazraporty okresowe w roku obrotowym 2016

– [ESPI] 14-07-2016 Raport bieżący nr 1/2016:

Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Dla inwestorów


T&T Consulting Sp. z o.o.
Krzysztof Kłysz
53-445 Wrocław
krzysztof.klysz@ttconsulting.pl

Dla mediów


Maksymilian Pawłowsk
m.pawlowski@t-bull.com

Bartek Kędziora
b.kedziora@t-bull.com
+48 535 351 884

Autoryzowany
doradca


T&T Consulting Sp. z o.o.
ul. Jasna 9
52-200 Wysoka

Animator rynku


Alior Bank S.A.
Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
+48 22 555 22 22

PHONE


OFFICE:
(+48) 534-326-597

BUSINESS INQUIRIES:
(+48) 535-351-884

ADRESS


T-Bull S.A.
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
53-445 Wrocław
Poland

INFO


NIP: 8992714800
REGON: 021496967
KRS: 0000579900

Kapitał zakładowy: 118.830,50 zł (w całości wpłacony)

© T-BULL S.A. 2022. All Rights Reserved.