Zarząd i rada nadzorcza T-Bull S.A.

Damian Fijałkowski

Prezes Zarządu

Współzałożyciel i akcjonariusz Emitenta, członek Zarządu Spółki od momentu jej powstania (działającej wcześniej jako T-Bull Sp. z o.o.). W strukturze Emitenta odpowiada za programowanie i monetyzacę. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. Biegle posługuje się wieloma narzędziami programistycznymi i jest autorem znacznej ilości innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarze gier mobilnych.

Grzegorz Zwoliński

Członek Zarządu

Współzałożyciel i akcjonariusz Emitenta, wchodzi w skład jego Zarządu od momentu powstania Spółki (działającej wcześniej jako T-Bull Sp. z o.o.). W strukturze Emitenta odpowiada za część artystyczną tworzonych gier oraz zaangażowanie użytkowników. Swój warsztat z za- kresu projektowania graficznego doskonalił zarówno w kraju, jak i zagranicą – między innymi w szkole artystycznej w Mediolanie.

Radosław Łapczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, co zostało przedstawione w poniżej tabeli. Tabela wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Radosław Łapczyński był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Paweł Niklewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na poziomie menedżerskim, co zostało przedstawione w poniżej tabeli. Tabela wskazuje również wszystkie spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Paweł Niklewicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Bartosz Greczner

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Cambridge, uzyskując dyplom z Prawa angielskiego i Unii Europejskiej. W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na amerykańskiej uczelni University of Tennessee w Knoxville oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie.

Krzysztof Kłysz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2008 r. związany z finansami przedsiębiorstw i rynkiem kapitałowym. Od 2013 r. w strukturach Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego oraz wspiera rozwój podmiotów trzecich (spółek portfelowych) w zakresie doradztwa strategicznego, gospodarczego i związanego z rynkiem kapitałowym. Certyfikowany Doradca ASO GPW.

Zuzanna Szymańska

Członek Rady Nadzorczej

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Dla inwestorów


T&T Consulting Sp. z o.o.
Krzysztof Kłysz
53-445 Wrocław
krzysztof.klysz@ttconsulting.pl

Dla mediów


Maksymilian Pawłowsk
m.pawlowski@t-bull.com

Bartek Kędziora
b.kedziora@t-bull.com
+48 535 351 884

Autoryzowany
doradca


T&T Consulting Sp. z o.o.
ul. Jasna 9
52-200 Wysoka

Animator rynku


Alior Bank S.A.
Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
+48 22 555 22 22

PHONE


OFFICE:
(+48) 534-326-597

BUSINESS INQUIRIES:
(+48) 535-351-884

ADRESS


T-Bull S.A.
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
53-445 Wrocław
Poland

INFO


NIP: 8992714800
REGON: 021496967
KRS: 0000579900

Kapitał zakładowy: 118.830,50 zł (w całości wpłacony)

© T-BULL S.A. 2022. All Rights Reserved.