T-Bull

Menu

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 06 KWIETNIA 2021 R.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
opinia Zarządu
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
projekty uchwał
opinia Rady Nadzorczej
uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego
regulamin programu motywacyjnego

podjęte uchwały

 
 
EnglishSpanish