T-Bull

Menu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 25 CZERWCA 2018 R.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
projekty uchwał
informacje na temat proponowanych zmian statutu
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
wniosek Zarządu
sprawozdanie audytora
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie Rady Nadzorczej
sprawozdanie Zarządu

 
 
EnglishSpanish