T-Bull

Menu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 27 czerwca 2017 R.

ogłoszenie o zwołaniu NWZ
projekty uchwał
formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016

 
 
EnglishSpanish